ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಅರಸು10:43
ಅ ಅಷರ ದಿಂದ
ಥನುಷ್11-06
ಥನುಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ
Shobha 5-06
ಇಲ್ಲ
3-06
ಇಲ್ಲ
Sunil31-05
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲ
Rik22-05
ರುಶಾಂಕ್
13-05
ಲ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಸಂಜೀವ13-05
ಇಲ್ಲ
Jayanta 8-05
ಇಲ್ಲ
2-05
ಇಲ್ಲ
ಶಶಿಕುಮಾರ್27-04
ಇಲ್ಲ
21-04
ಇಲ್ಲ
ಹರ್ಷಿತ್20-04
ಇಲ್ಲ
ಕೌಶಿತ್19-04
ಕೌಶಿತ್ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
Calum18-04
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಲೇಖನಾ14-04
ದಿನಾಂಕ 04 04 2019 ಸಂಜೆ 03 40 ಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನ
Gagan13-04
I hate that name because all will these me in that name
ಅರಸು 9-04
ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ
ಗೌತಮಿ 5-04
ಗೌತಮಿ
Adya 2-04
ಜಾತಕ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ31-03
ಇಲ್ಲ
ಜಗದೀಶ ಕೆ ನೆವಾಡಿ31-03
ಇಲ್ಲಾ
30-03
ಹಗ್ಹ
28-03
ದಿನಾಂಕ:28/07/2019 ರ ಅಪರಾಹ್ನ 3:30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜಾತಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
25-03
ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು
ಹಿ24-03
ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಹ ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರುಗಳು
22-03
ಶೈಲಜ
19-03
ಇಲ್ಲಾ
ಕಾವ್ಯ18-03
ಇಲ್ಲಾ
15-03
ಹೆಸರು
Shrishaila14-03
ಇಲ್ಲ
Kishore10-03
Kishore endare krishna and Vishnu
Example Meaning sundar mean chennagirudu Vishnu
Kishore10-03
Kishore endare krishna and Vishnu
Example Meaning sundar mean chennagirudu Vishnu
7-03
Good name please
ದೀಪ 6-03
ಇಲ್ಲ
ಯಶಸ್ವಿನಿ26-02
Yashaswini nananu imbalisuthe barutha. Nange novu ano padhake artha kotirodhu
ರಾವುತಪ್ಪ24-02
ಹೌದು ಇದೆ ಎನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುವುದಕ್ ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ. ಒಬ್ಬೋರು ರಾಹೂತ್ತಪ್ಪ , ಉತ್ತಪ್ಪ ರಾಹುತಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಿ ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ. ನನ್ನ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ನಾಟೀಕಾರ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರ ೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಲು ನನಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿ ಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿಮ ಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡಲೇ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್23-02
ಇಲ್ಲ
ಹೇ22-02
ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ 21 .01.2019
ಯುರಾಜ21-02
ಯುರಾಜ