ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!.

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
Abhay20-08
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಗೆ
18-08
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
18-08
ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
Tesesses17-08
ಜಾನಕಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ
ರಿಶಿಕಾ17-08
ಇಲ್ಲ
15-08
Ella
14-08
Samthing
ಚಂದ್ರಶೇಖರ13-08
ಇಲ್ಲ
12-08
siddesh D G
ಹೆ 4-08
ಹೆ
ಬ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ 3-08
ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ
ಲ ಲಿ ಲೇ ಲೋ 2-08
ಲ ಅಂಡ್ ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು ಬೇಕು
Pradeep24-07
ಇಲ್ಲ
ಡೆ24-07
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ
ಲ ಯಿಂದ ಬರುವ ಻ಕ್ಷರಗಳು23-07
ಲ ಹೆಸರು
Balavanth21-07
Balavanth
ಗಗನ19-07
ಇಲ್ಲ
12-07
ಇಲ್ಲ
ಶಶಿಕುಮಾರ್12-07
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ
ಶಶಿಕುಮಾರ್12-07
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ
Hita11-07
ಹಿತಶ್ರೀ ಪದದ ಅರ್ಥ
Chaitanya10-07
chaithanya
ಪ್ರಣತಿ 9-07
ಧಬಾಲೇ
ಹೆ 7-07
ಹೆ
ಡ ಡಿ ಡು ಡೆ 6-07
Simply
ಮಾ 5-07
ಇಲ್ಲ
ನೇತ್ರಾವತಿ 2-07
ಹೌದು, ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಲಿ ಎಲ್ಲರು ಹೇಳುವರು ನನಗೆ ನಿನು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಇದ್ದಿಯಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಕ್ಕೊ ಅಳುತಿಯಾ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅಂತಾ
ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ28-06
ಇಲ್ಲ
ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ28-06
ಇಲ್ಲ
ಬೆ ಬಿ ಯೊ ಯೆ ಮ28-06
ಬಾಲಾಜಿ
ಗಂಗರಾಜ27-06
ದದ
ಗಂಗರಾಜ27-06
ದದ
ಭುವನ25-06
ಭುವನ
ಭುವನ25-06
ಭುವನ
25-06
ಛ ಎಂಬ ಹೆಸರು
ಚೇತನ್20-06
ಜಾತಕ ಮತ್ತು ರಾಶಿ
ಡ ಡಿ ಡು ಡೆ18-06
7760245480
ಅರಸು16-06
ಅ ಅಷರ ದಿಂದ
ಥನುಷ್11-06
ಥನುಷ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ