ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು
ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ !
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 100,000 ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣುವಿರಿ! ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ, ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ನೇಮ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳ ತಾಣವಾಗಿದೆ!

Browse names by letter

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು
ಥನುಷ್ನಿನ್ನೆ
ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ28-09
Names
ಮೋ28-09
Mohitha
ಶಿವಶಂಕರ24-09
ಇಲ್ಲಾ
ಶಿವಶಂಕರ24-09
ಇಲ್ಲಾ
23-09
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ
21-09
ಡ, ಡಿ ಡೆ , ಅಕ್ಷರದ ಹೆಸರುಗಳು
ಮೋ16-09
15-09
ಕಾ ಕೀ ಕೂ ಘ ಛ ಕೆ ಕೊ ಹ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು
15-09
ಕಾ ಕೀ ಕೂ ಘ ಛ ಕೆ ಕೊ ಹ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಕು
ಸೆ11-09
ಹೆಸರು
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ10-09
2023 time 4.27pm monday
8-09
ಇಲ್ಲ
6-09
ಬೋ letter name please
30-08
ಭೀ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ು ತಿಳಿಸಿ
30-08
ಹ್
ಹರೀಶ15-08
ಇಲ್ಲ
ರೇ13-08
ಇಲ್ಲಾ
9-08
Marriage
ಚಂದ್ರಶೇಖರ 8-08
ಹಾವ್ದು
1-08
ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಹೇಗೆದೆ
ರಾಕೇಶ್30-07
ಇಲ್ಲ
29-07
Plz give a good name for my boy baby
ಪೊ28-07
ಇಲ್ಲ
20-07
ಭಾರತ
ಕವನ16-07
Good
ಪೆ ಪೊ ರ ರಿ15-07
Illa
13-07
ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರು
2-07
ಪ್ರೀತಿ
29-06
ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ
ಮೋಕ್ಷಶ್ರೀ27-06
ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೋಷ ಇಲ್ಲವೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ
ಮಂಜು24-06
ಛ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಮಂಜು24-06
ಛ ಅಕ್ಷರದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು
ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ22-06
ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ
ಶೋಭ22-06
ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ
ಡ ಎಂಬ18-06
ಡಾ
27-05
?????
27-05
ಡೆ ಇಂದ ಬರುವ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
27-05
ಡೆ ಇಂದ ಬರುವ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ
Manya25-05
Nanna hesarina arthavannu heli