ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:ಸ್ತ್ರೀ
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಗೋವಿಂದ, ಗ ಗೋ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಗಂಗಾಧರ, ಗೂ, ಗಿರೀಶ, ಗಣೇಶ, ಗೋಪಾಲ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಗೀತಾ, ಗಾ, ಗೌತಮಿ, ಗಿರಿಜ, ಗಾಯಿತ್ರಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್, ಗಗನ, ಗಿರೀಶ ಎಂ ಹೆಚ್
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
4.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, -, ಶಿವ, ಕುಮಾರ್, ರವಿ, ಗ, ಇಲ್ಲಾ, ಕರಿಯ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, ಮಣಿಕಂಠ, ಪುನೀತ್, ಇಲ್ಲಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಅಶೋಕ, ಪ್ರಕಾಶ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ಹೌದು, , ಶ್ರೀದೇವಿ, ಇಲ್ಲಾ, ಸಂಪತ್ತುಕುಮಾರಿ, ಪುಷ್ಪ ಲತಾ, ಆಶಾ ಲತಾ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು - 1 ಉಚ್ಚಾರ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಬಾಯ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಹೆಸರುಗಳು
ಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಗ (15 ವರ್ಷಗಳು) 2016-05-19
No
ಗ 2017-08-29
ಇಲ್ಲಾ
ಗೆ (102 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-16
ಗೆಅಕ್ಷರದಲ್ ಲಿ ಕಳುಸಿ
ಗಗನ್ (2 ವರ್ಷಗಳು) 2018-12-21
ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳಯದನ್ನೆ ಬಯಸಲಿ
ಗೌರಿ ಮ ಗೋಗೇರಿ (3 ವರ್ಷಗಳು) 2019-01-16
ಗೌರಿ ಮ ಗೋಗೇರಿ 25 8 2017
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-19
ಇಲ್ಲಾ
ಗ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-10-09
ಇಲ್ಲ
ಗೆ (43 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-02
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೆ ಅಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಗೋ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-15
ಗೋ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು
ಗ 2020-02-09
ಗ ಹೆಸರು
ಗ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-03-11
No
ಗ 2020-04-12
ಇಲ್ಲ
ಗಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-29
ಹೊಸ ಹೆಸರು
ಗಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-04-29
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಗಿ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರು ಕಳುಹಿಸಿ
ರುತ್ವಿಕ್ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2020-05-17
ಬದಲಿಗೆ
ಗೋಕಲ್ (100 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-06
ಗಂಡು‌ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಗ ದಿಂದ‌‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರನ್ನು‌ ತಿಳಿಸಿರಿ
ಗೋಕಲ್ (100 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-06
ಗಂಡು‌ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಗ ದಿಂದ‌‌ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಸರನ್ನು‌ ತಿಳಿಸಿರಿ
ಗ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2020-07-23

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ