ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ;ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು

ಚ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ . ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಅರ್ಥ:
ಲಿಂಗ:61% ಪುರುಷ, 39% ಸ್ತ್ರೀ $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಮೂಲ:
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕರ ಹೆಸರುಗಳು:ಚೇತನ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಚೇತನ್, ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಚಿದಾನಂದ, ಚಂದ್ರಶೇಖರನಾಯ್ಕ
ಒಂದೇ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು :ಚಿ, ಚೂಡಾಮಣಿ, ಚಿತ್ರಾ, ಚಿತ್ರ
ರೇಟಿಂಗ್/ಸ್ಥಾನ:
3.5/5
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಬರೆಯಲು ಸುಲಭ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ನೆನಪಿಡಲು ಸುಲಭ: 4.5/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ: 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದೇಶಿಯರು : 4/5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು $ ರು ಮತಗಳನ್ನು
ಅಡ್ಡ:ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಾರ, ಬೂದಿಹಾಳು, ಹೊಸಕೋಟೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಜೋತೆನ್ನವರ
ಸಹೋದರರ ಹೆಸರುಗಳು:ಹೌದು, ಗಂಗಾಧರ, ಇಲ್ಲ
ಸಹೋದರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು:ಇಲ್ಲ, ರೇಣುಕಮ್ಮ, ಶೈಲಜ
ಫೇಸ್ಬುಕ್:

ಅ೦ಕಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ
ವರ್ಗಗಳು:1 ಉಚ್ಚಾರ ಹೆಸರುಗಳು - ಒಂದೇಲಿಂಗದ ಹೆಸರುಗಳು - ಸುಲಭ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು - ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟ - 3 ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಕಷ್ಟ - ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಸುಲಭ - ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಸರುಗಳು - ಅತ್ಯಂತ ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಸರುಗಳು
ಚ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಚ (31 ವರ್ಷಗಳು) 2017-08-03
ಇಲ್ಲ
ಚು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2017-11-07
ಚು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ ುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು
ಚು (2 ವರ್ಷಗಳು) 2018-01-04
ಚು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಚ (1 ವರ್ಷಗಳು) 2018-11-13
ಚಿ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2019-03-07
Good name please
ಚ 2019-06-03
ಇಲ್ಲ
ಚ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-15
Ella
ಚ (29 ವರ್ಷಗಳು) 2019-08-15
Ella
ಚೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-16
ಅಶ್ವಿನಿ
ಚೆ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-16
ಅಶ್ವಿನಿ
ಚು (0 ವರ್ಷಗಳು) 2019-09-23
ಚು ದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗಿದೆ
ಚ (0 ವರ್ಷಗಳು) 2019-11-14
ಚೋ

ಸಂದೇಶವನ್ನುಕಳಿಸಿ / ಬರೆಯಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು:

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ


ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚ ನಾ/ಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿ